Personalavdelningen

Välkommen till personalavdelningen!

Huvudmål:

Personalavdelningens huvudmål är att aktivt bidra till att Uppsala universitet vidareutvecklar sin ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Personalavdelningen arbetar med detta genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framför allt i frågor som omfattar processerna

  • attrahera och rekrytera personal
  • behålla, motivera och utveckla personal
  • avveckla personal

Personalavdelningen arbetar för att vidareutveckla förutsättningarna för universitetet att erbjuda studenter en god arbetsmiljö och lika villkor.

Personalavdelningens stöd skall vara

  • övergripande, samordnande och utvecklande

Delmål

  • Aktivt arbeta för att personalstrategierna ska stödja verksamhetsstrategierna
  • Samordna och vidareutveckla personalfunktionen vid Uppsala universitet
  • Aktivt arbeta för att motivation, verktyg och kompetens för förändring ska finnas i organisationen
  • Utveckla och effektivisera processer, stödsystem och rutiner inom ansvarsområdet
  • Utgöra ett specialiststöd till verksamheten i frågor som rör avdelningens verksamhetsområde
  • Företräda arbetsgivaren i arbetsgivarpolitiska sakfrågor och utföra, inom avdelningens verksamhetsområde, uppdrag från ledningen och verksamheten på ett effektivt, enhetligt och kvalitativt sätt

 

Kontakt (universitetskatalogen)

Genvägar:

Primula webb - Sök semester, se lönebesked mm.

Tur och Retur - Resehantering

Lediga jobb

Lönebilder - för lönesättning av nyanställd personal.

Blanketter

Flextidsmall

För administratörer:

PA-nytt

Primulasupport

EDGAR

Sök

Sök bland personalavdelningens sidor